Bhogya Story Time Logo

This is a story from a Folklore about a lazy disciple and his teacher. To correct his clever but lazy disciple, the Guru fights a trick and teaches him the lesson.
मराठी – “आळशी शिष्य “
हि गोष्ट आहे एका आळशी शिष्य व त्याचे गुरू यांची. आपल्या हुशार पण आळशी शिष्याला सुधारण्यासाठी गुरू एक युक्ती लढवून त्याला पुन्हा आळस श करण्याचा धडा शिकवतात.

Leave a Comment

Scroll to Top